EFT WORKOHOLISMUS

Kód produktu: AD11342
Vaše cena: 4 000,00 Kč
EFT – WORKOHOLISMUS
EFT - WORKOHOLISMUS

Přemýšlíte stále o práci a pracujete bez oddechu?

Co nejvíce času trávíte v práci a nemáte čas na odpočinek?

Pravidelně pracujete přesčas?

Odmítáte jezdit na dovolenou?

Býváte přepracovaní, nesoustředění, podráždění a neklidní?

Podřizujete své práci zdraví a vztahy?

Cítíte se často unavení?

Pociťujete únavu, tlak na hrudníku nebo bolesti žaludku?

Máte poruchy spánku, úzkostné stavy nebo deprese?

 

Workoholismus je často považován za pozitivní a prospěšný, vždyť se vlastně týká velice schopných a pracovitých lidí, kteří milují svojí práci. Ve skutečnosti ale nemá workoholismus s nadšením a zaujetím nic společného. Je to závislost jako každá jiná! Vedou k ní různé cesty. Každý z nás je totiž jedinečnou osobností, která si s sebou životem nese všechny své prožitky, zkušenosti, úspěchy i prohry. Je tedy zřejmé, že i důvody k sebezničujícímu pracovnímu nasazení má každý člověk jiné. Pro někoho je workoholismus cestou k uznání, obdivu a moci. Jiný člověk zase překypuje energií a pohání ho touha po nových podnětech, takže rozjíždí další a další aktivity, aby se vyhnul nudě. V pomáhajících profesích zas můžeme narazit na lidi, jejichž cílem je být co nejvíce užitečný svým pacientům, klientům, žákům apod. Takoví lidé pro sebe nic nechtějí a jsou leckdy pro svou obětavost a ochotu druhými využíváni, a to až do vyčerpání. A k zamyšlení je myslím i důležitá skutečnost, že workoholismus někdy bývá jakýmsi únikem - od partnerských problémů, od nějakého neřešeného vnitřního konfliktu. Takový člověk se prostě upne k práci, aby na něco zapomněl. (Sylva Vozábová)

 

Pomocí EFT – emoční techniky svobody můžete změnit negativní vzorce chování, které stojí v pozadí situací, které řešíte. Díky metodě EFT lze psychologickou formou akupunktury, založené na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha energetického systému, řešit i složité životní situace. Použitím metody EFT dojde k rozpoznání negativních vzorců chování, k jejich odstranění a nahrazení novými pozitivními vzorci chování. Tyto nové vzorce vám mohou přinést okamžitou úlevu a pozitivní změnu v životě.

„ I když jsme strávili celý život hledáním odpovědí kdesi venku, jakmile se začneme dívat dovnitř, začnou se častěji objevovat ty správné odpovědi na životní otázky.“

 

Chybná přesvědčení workoholika:

- Musím stále pracovat.

- Nemůžu si dovolit volno.

- Nemám čas jet na dovolenou.

- Když odpočívám, mám výčitky, že něco nestihnu.

- Mám vztek když mě někdo zdržuje od práce.

- Mám strarh, že když nebudu tolik pracovat nezabezpečím rodinu.

- Neumím odpočívat.

 

Prostřednictvím eft:

-objevíte, jak zázračným způsobem funguje úžasná technika emoční svobody, díky které může být váš život mnohem šťastnější, klidnější a harmoničtější

- uvědomíte si, že díky jednoduché a účinné technice EFT můžete změnit  jakékoli negativní situace ve vašem životě

-prostřednictvím metody EFT můžete negativní emoce, uložené ve vašem podvědomí, změnit na pozitivní, a tím dosáhnout v životě pocitu svobody

- metodou EFT odhalíte poruchy svého energetického systému, objevíte své skryté zdroje a naučíte se je ve svém životě používat

- díky novému pohledu na situaci změníte vzorce chování, stanete se tvůrcem své reality a váš život začnete vytvářet takový, jaký si doopravdy přejete

Zatímco k závislosti na alkoholu nebo drogách se nikdo hrdě nehlásí, na pracovní závislost jsou pyšní i ti, kteří k ní mají daleko. Přestože je to nebezpečná závislost, která může vést až k rozpadu osobnosti a totálnímu zhroucení. Z normálního člověka se stává kdosi, komu se svět zúžil jen na práci, kdo ztrácí schopnost komunikace a zůstává sám. Zbavit se workoholismu je jako zbavit se závislosti na drogách - vyžaduje to pomoc odborníků a podporu okolí (podporu i kontakt na odborníky můžete najít na Lince duševní tísně 476 701 4

„Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečným naplněním života.“

-Robert Louis Stevenson

 

Víte že:

- workoholismus je nebezpečná závislost, která může vest až k rozpadu osobnosti a totálnímu zhroucení

- pokud se rozhodnete převzít zodpovědnost za své životní poměry, pak automaticky uvolníte sílu k jejich změně

- být tím, kým skutečně jste, je vždy stejný pocit, jako když se vrátíte domů

- když se naučíte změnit obrazy a zvuky ve své mysli, získáte tím vědomou kontrolu nad svým životem

- štěstí není výsledek, je to stav mysli a těla, štěstí je věc volby

- nejhorší kritik, s jakým se můžete potkat sídlí uvnitř vaší mysli

- v životě se vám nejvíce dostane toho, na co se soustředíte

 

„Ať si myslíte, že můžete, nebo že nemůžete, stejně máte nepochybně pravdu.“

- Henry Ford

„Smyslem života je život, který má smysl.“

Robert Byrne

„Skutečná cesta za poznáním nespočívá v hledání nových krajin, ale nahlížení na svět novýma očima.“

-Marcel Proust

„Ke štěstí neexistuje žádný klíč. Dveře jsou neustále otevřeny.“

-Matka Tereza

 

„V našem nitru se skrývá naše opravdová osobnost, pravda o tom, kdo a co ve skutečnosti jsme. Na této naší opravdové osobnosti je však nakupena se všemi podivnostmi, zvláštnostmi a slabostmi vrstva hanby, strachu a viny, což je ten člověk, kterým se obáváme, že jsme, tedy naše negativní představa o sobě. A to co vyzařujeme, to pak také přitahujeme.“

Mc Kenna

Cílem EFT  je  najít a odstranit emocionální bloky, negativní přesvědčení a  omezující vzorce chování. Cílem je také vyrovnání se s minulostí a harmonizace organizmu.

EFT – technika emoční svobody je pro každého, kdo si přeje něco ve svém životě vyřešit nebo změnit a je připraven  na této změně  pracovat.

 

Mohu vám pomoci zaměřit pohled tam, kde najdete zázraky, které vám změní život.

Mohu vám pomoci najít geniální skvělé a osudové myšlenky, které dokážou váš život ve vteřině nasměrovat jiným, lepším směrem.

Vím, že jste odleskem všeho, co si jen dokážeme představit. Jste součástí obrovské síly, kterou můžete, když budete chtít, jedinečným způsobem využít.

Díky intuici a plnému naladění vám mohu být skvělou podporou ke zhmotnění vašich snů a přání.

Díky mým dlouholetým zkušenostem při práci s energií vám mohu být jedinečným průvodcem na cestě k bohatství života, na které můžete dosáhnout. Jste tak blízko, že si ani neumíte představit jak blízko jste.

Můžete probudit svou vnitřní sílu,

Můžete zbourat mýty, osvobodit se.

Můžete zažít osobní hrdinství,

Můžete získat pocit, že jste se znovu narodili ...........  pro nový život

To vše můžete ......... když budete chtít

Vše co potřebujete je správná myšlenka a dobrý nápad 

K tomu vám může pomoci skvělý průvodce ..... váš osobní kouč.

 

„Ráda se stanu podporou a průvodcem na Vaší úžasné cestě životem“

Techniku EFT používám v kombinaci s koučinkem www.modain.cz/koucink/. Pomocí koučinku lze lépe rozpoznat vzorce chování v procesu jejich odstraňování. Koučink v kombinaci s EFT také pomáhá zvyšovat efektivitu při dosahování stanovených cílů a rozvíjení osobního potenciálu člověka.

Máte-li zájem o řešení situací v oblasti zaměstnání, závislosti, workoholismu objednejte si  jedinečný individuální  produkt koučovacích služeb ve spojení s technikou EFT :  EFT-WORKOHOLISMUS

Konzultace probíhá v Praze           

Adresa: Spálená 21, Praha 1

telefonicky se lze objednat na tel: 777 111 096

  

Při konzultaci klienta v prostorách jeho kanceláře, je k ceně připočítána sazba za cestovné

5,--Kč/1 km

Možnost sjednání dlouhodobějšího kontraktu: cena stanovena individuálně za kontrakt

Cena: První hodina sezení: cena 4000,--.Každá další započatá hodina v sezení : cena 1600,--Kč

 

Co je EFT ?
EFT- Emotional Freedom Techniques.

         Technika emoční svobody.

Zakladatel energetické psychologie, meridiánové terapie nebo-li poklepové akupresury je lékař Gary Craig emofree.com/.

EFT vychází z toho, že psychické poruchy mají svůj základ  v blokádách energetického systému těla.

Předností této techniky sebeléčení je jednoduchost, účinnost a široká škála použití. Její podstata spočívá v poklepávání na speciální akupunkturní body zatímco myslíme na problém, který ošetřujeme a tím dojde k uvolnění napětí v těle a uvedení meridiánového systému zpět do rovnováhy.

Výhodou metody je rychlé naladění, ke kterému dochází během nepatrné doby asi osmi vteřin a které je nezbytné pro působení EFT díky němuž  následně dochází ke zrušení energetického bloku.

Energetický blok znamená, že postižená osoba nevědomky sabotuje své vlastní cíle, například hodně jí, přestože chce zhubnout. Pokud je totiž přítomen energetický blok, energetický systém má obrácenou polaritu, což znamená, že cíl, kterého chceme dosáhnout je sabotován nesmyslným a bezúčelným negativním myšlením, které vyvolává podvědomí. Pod vlivem energetických bloků jednáme na základě podvědomí a nejsme tak schopni vědomě své jednání ovlivnit.

Podívejte se jak technika funguje  /video/ www.youtube.com/watch?v=zw6woFsyjHU

 

EFT LZE POUŽÍT V OBLASTI:

 

EMOCÍ:

- emocionální a tělesné potíže

- fobie, traumatické vzpomínky

- různé druhy strachů

- hněv, žárlivost, vztek, panika

- nervozita, stud, pocit nejistoty,

- pocit viny, nízké sebevědomí

- závislost na kávě, sladkostech, alkoholu, lécích apod.

- blokády v učení

- stres, úzkost, deprese

- zarmoucenost, smutek, apatie

- únava,nespavost,

 

MYŠLENKOVÝCH VZORCŮ:

- negativní přesvědčení:

  nemůžu,nezasloužím si,nemám na to sílu,jsem neschopný, méněcenný, neatraktivní, nikdo mě nemá rád, atd. ....                   

 

FYZICKÝCH POTÍŽÍ:

- bolesti hlavy, ramen, zad, kloubů

- únava, nespavost, asma, záněty, zácpa

- problémy s váhou

- alergie, vyrážky, lupenka

 

EFT POMÁHÁ:

- vyrovnat se s minulostí

- zbavit se omezujících vzorců chování

- zbavit se strachu z budoucnosti

 

VÝSLEDKY DOSAŽENÉ POMOCÍ METODY EFT

- zlepšení v oblasti partnerských vztahů

- zvýšení sebevědomí, seberealizace

- dosažení úspěchu v pracovní oblasti

- zlepšení finanční situace

- zvýšení sebeúcty a sebehodnoty

- zlepšení zdravotního stavu

- dosažení pocitu emoční svobody, klidu a rovnováhy

 

Proč EFT?

- lze aplikovat vždy a všude

- lze použít i jako první pomoc

- jednoduché použití bez pomůcek a léků

- rychlý výsledek

- vysoká úspěšnost

- lze použít jako autoterapii

                  

Nejčastější témata k použití metody EFT

- NEVĚRA

- ŽÁRLIVOST

- ZÁVISLOST

- FINANČNÍ PROBLÉMY

- NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ

- STRACH

- VÝČITKY

- POCITY VINY

- SMUTEK

- PROBLÉMY V PARTNERSTVÍ

- PROBLÉMY V ZAMĚSTNÁNÍ

- PROBLÉMY VE VZTAZÍCH

- TRÉMA

- ÚNAVA

- STRES

- ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ

- NADVÁHA / HUBNUTÍ

- PROBLÉMY S KOMUNIKACÍ

- ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

 

Konzultační služby metodou EFT:

-LÁSKA – VZTAHY-PARTNERSTVÍ  www.modain.cz/products/eft-laska/

-KARIÉRA – TALENT – ZAMĚSTNÁNÍ www.modain.cz/products/eft-kariera/

-EMOCE – HNĚV-ŽÁRLIVOST – VZTEK - PANIKA  www.modain.cz/products/eft-emoce/

-PROSPERITA – PENÍZE – FINANCE - HOJNOST www.modain.cz/eft/

-KOMUNIKACE – ROZHOVOR - VYSTOUPENÍ www.modain.cz/products/eft-komunikace/

-ZDRAVÍ – ALERGIE - BOLESTI www.modain.cz/eft/

-ČAS- ROVNOVÁHA  OSOBNÍ /PRACOVNÍ ŽIVOT www.modain.cz/eft/

-SEBEVĚDOMÍ  - SEBEDUVĚRA – STUD - NERVOZITA - NEJISTOTA www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ – PŘIJÍMACÍ POHOVOR www.modain.cz/eft/

-KRIZEwww.modain.cz/eft/

-STRACH –SMUTEK- APATIE  www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-ZÁVISLOST www.modain.cz/eft/

-WORKAHOLISMUS  www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-SMYSL ŽIVOTAwww.modain.cz/eft/

-STRES - DEPRESE - ÚZKOST - ZLOST www.modain.cz/eft/

-IMAGE – PREZENTACE - VZHLED - STYLwww.modain.cz/products/eft-image/

-PŘÁNÍ – ZÁMĚR – CÍL - VIZE www.modain.cz/eft/

-HUBNUTÍ – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL www.modain.cz/products/eft-hubnuti/

-DILEMA  – ROZHODNUTÍ – ZMĚNA www.modain.cz/eft/

-ÚNAVA – NESPAVOSTwww.modain.cz/eft/

-LÁSKA – VZTAHY-PARTNERSTVÍ  www.modain.cz/products/eft-laska/

-KARIÉRA – TALENT – ZAMĚSTNÁNÍ www.modain.cz/products/eft-kariera/

-EMOCE – HNĚV-ŽÁRLIVOST – VZTEK - PANIKA  www.modain.cz/products/eft-emoce/

-PROSPERITA – PENÍZE – FINANCE - HOJNOST www.modain.cz/eft/

-KOMUNIKACE – ROZHOVOR - VYSTOUPENÍ www.modain.cz/products/eft-komunikace/

-ZDRAVÍ – ALERGIE - BOLESTI www.modain.cz/eft/

-ČAS- ROVNOVÁHA  OSOBNÍ /PRACOVNÍ ŽIVOT www.modain.cz/eft/

-SEBEVĚDOMÍ  - SEBEDUVĚRA – STUD - NERVOZITA - NEJISTOTA www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ – PŘIJÍMACÍ POHOVOR www.modain.cz/eft/

-KRIZEwww.modain.cz/eft/

-STRACH –SMUTEK- APATIE  www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-ZÁVISLOST www.modain.cz/eft/

-WORKAHOLISMUS  www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-SMYSL ŽIVOTAwww.modain.cz/eft/

-STRES - DEPRESE - ÚZKOST - ZLOST www.modain.cz/eft/

-IMAGE – PREZENTACE - VZHLED - STYLwww.modain.cz/products/eft-image/

-PŘÁNÍ – ZÁMĚR – CÍL - VIZE www.modain.cz/eft/

-HUBNUTÍ – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL www.modain.cz/products/eft-hubnuti/

-DILEMA  – ROZHODNUTÍ – ZMĚNA www.modain.cz/eft/

-ÚNAVA – NESPAVOSTwww.modain.cz/eft/

 

„TAJEMSTVÍ TÉ NEJLEPŠÍ RADY PRO VÁS JE UKRYTO VE VAŠÍ MYSLI.“

                                                                                                         Helena Bedrnová

profil: www.helenabedrnova.cz/o-mne/

 

Nabídka konzultací EFT:

ON-LINE EFT:

MOBIL EFT - telefonická konzultace  – 30 minut  1200,-- Kč   více info.......................