EFT SEBEVĚDOMÍ

Kód produktu: AD11339
Vaše cena: 4 000,00 Kč

EFT – SEBEVĚDOMÍ

EFT –SEBEVĚDOMÍ – SEBEDUVĚRA – STUD – NERVOZITA – NEJISTOTA

Často o sobě pochybujete?

Míváte strach z konfliktů?

Nejste spokojeni se svým vzhledem?

Ponižuje vás váš partner?

Míváte často výčitky svědomí?

Míváte často strach z budoucnosti?

Neumíte ostatním říci ne?

Neumíte přijímat pochvalu?

Rádi byste věděli co je příčinou vašeho nízkého sebevědomí?

Chcete získat větší pocit jistoty a sebevědomí?

 

Pomocí EFT – emoční techniky svobody můžete změnit negativní vzorce chování, které stojí v pozadí situací, které řešíte. Díky metodě EFT  lze psychologickou formou akupunktury, založené na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha energetického systému, řešit i složité životní situace. Použitím metody EFT dojde k rozpoznání negativních vzorců chování, k jejich odstranění a nahrazení novými pozitivními vzorci chování. Tyto nové vzorce vám mohou přinést okamžitou úlevu a pozitivní změnu v životě.

 

„I když jsme strávili celý život hledáním odpovědí kdesi venku, jakmile se začneme dívat dovnitř, začnou se častěji objevovat ty správné odpovědi na životní otázky.“

 

Chybná přesvědčení:

Stydím se za to.

Mám strach.

Jsem nervózní.

Pociťuji nejistotu.

Nevěřím si.

 

Prostřednictvím eft:

- objevíte, jak zázračným způsobem funguje úžasná technika emoční svobody, díky které může být váš život mnohem šťastnější, klidnější a harmoničtější

- uvědomíte si, že díky jednoduché a účinné technice EFT můžete změnit  jakékoli negativní situace ve vašem životě

- prostřednictvím metody EFT můžete negativní emoce, uložené ve vašem podvědomí, změnit na pozitivní, a tím dosáhnout v životě pocitu svobody

- metodou EFT odhalíte poruchy svého energetického systému, objevíte své skryté zdroje a naučíte se je ve svém životě používat

- díky novému pohledu na situaci změníte vzorce chování, stanete se tvůrcem své reality a váš život začnete vytvářet takový, jaký si doopravdy přejete

 

Víte že:

- Sebevědomí je to, co vidíte a co říkáte, když se na sebe podíváte do zrcadla.

- Sebedůvěra, neznamená nic jiného, než nakolik skutečně věříte čemu říkáte, že věříte.

- Cokoli ve svém životě můžete změnit jen když změníte sebe.

- V životě dostáváte dle svého přesvědčení vždy to, co vám dle vašeho přesvědčení náleží.

- Když víte kudy a kam jdete, potom znáte i cíl, kterému spěcháte vstříc.

- Vždycky zažíváte jen takové situace, jaké opravdu v životě potřebujete.

- Ať už vaše situace a vztahy vypadají jakkoliv, vždycky jen zrcadlí to, co si do nich přinášíte.

- Když si sami sebe nevážíte a nemáte se rádi, proč by si vás měli vážit a mít vás rádi druzí?

- Co se vás v životě dotýká ,se vás týká.

 

„Podívejte se do zrcadla a to co vidíte je vaše sebevědomí. To, co nevidíte, je ta část, která vám do vašeho úplného sebevědomí chybí.“

 

Jak se chovají sebevědomí lidé:

- lehce zvládají nové situace i překážky, protože věří, že se jedná o příležitosti, jak se naučit dělat něco co se nedaří jinak nebo novým způsobem

- ví, že aby se okolnosti nebo lidé kolem nich změnili, je třeba nejdříve změnit sebe

- uvědomují si, že o tom jak budou prožívat situaci, která nastala rozhodne to, jak budou na  ni reagovat

- když něco dělají, vědí proč to dělají a co tím chtějí dosáhnout

 

Co sebevědomí lidé říkají:

- věřím, že najdu způsob jak vyřešit i složitou situaci

- je pro mě snadné sledovat svůj záměr a jít za svým cílem

- věřím, že zvládnu i neočekávané události a překážky

- obvykle najdu několik řešení, jak se vyrovnat se vzniklou situací

- když narazím na nějaké potíže v osobním nebo pracovním životě, zůstávám klidný, věřím, že si s nimi poradím

 

Sedm oblastí sebedůvěry:

1/  Fyzický stav

2/  Intimní život

3/  Rodina

4/  Zaměstnání

5/  Finance

6/  Vztahy

7/  Smysl života

 

Zdroje sebedůvěry:

- myšlení a názory

- cíle

- chování

- houževnatost

- vytrvalost

- schopnosti

- dobrá přesvědčení

 

„Když pochybujete o své moci, získávají nad vámi moc vaše pochybnosti.“

 

„V čem spočívá rozdíl mezi překážkou a příležitostí? Pouze v tom, jak se na ně díváme. Každá příležitost znamená nějakou překážku a každá překážka znamená nějakou příležitost.

-J.Sidlow Baxter

„ Naše slova odhalují naše myšlenky, naše chování odráží naše sebevědomí, naše činy odrážejí náš charakter, naše zvyky předpovídají naši budoucnost.“

-Wiliam Arthur Ward

„V životě neexistují chyby, pouze lekce.“

-Robin Sharma

„Naše jednání nevychází z osoby jíž jsme, ale z osoby, o níž věříme, že jí jsme, tedy z představy o sobě.“

-Mc Kenna

„Jestliže neovládnete svůj život sami, udělá to někdo jiný za vás.“

Mc Kenna

„Neustále umožňujete lidem, aby věděli jak s vámi mají zacházet, a to tím, jak zacházíte sami se sebou.“

„V našem nitru se skrývá naše opravdová osobnost, pravda o tom, kdo a co ve skutečnosti jsme. Na této naší opravdové osobnosti je však nakupena se všemi podivnostmi, zvláštnostmi a slabostmi vrstva hanby, strachu a viny, což je ten člověk, kterým se obáváme, že jsme, tedy naše negativní představa o sobě. A to co vyzařujeme, to pak také přitahujeme.“

Mc Kenna

 

Cílem EFT  je  najít a odstranit emocionální bloky, negativní přesvědčení a  omezující vzorce chování. Cílem je také vyrovnání se s minulostí a harmonizace organizmu.

EFT – technika emoční svobody je pro každého, kdo si přeje něco ve svém životě vyřešit nebo změnit a je připraven  na této změně  pracovat

Mohu vám pomoci zaměřit pohled tam, kde najdete zázraky, které vám změní život.

Mohu vám pomoci najít geniální skvělé a osudové myšlenky, které dokážou váš život ve vteřině nasměrovat jiným, lepším směrem.

Vím, že jste odleskem všeho, co si jen dokážeme představit. Jste součástí obrovské síly, kterou můžete, když budete chtít, jedinečným způsobem využít.

Díky intuici a plnému naladění vám mohu být skvělou podporou ke zhmotnění vašich snů a přání.

Díky mým dlouholetým zkušenostem při práci s energií vám mohu být jedinečným průvodcem na cestě k bohatství života, na které můžete dosáhnout. Jste tak blízko, že si ani neumíte představit jak blízko jste.

Můžete probudit svou vnitřní sílu,

Můžete zbourat mýty, osvobodit se.

Můžete zažít osobní hrdinství,

Můžete získat pocit, že jste se znovu narodili ...........  pro nový život

To vše můžete ......... když budete chtít

Vše co potřebujete je správná myšlenka a dobrý nápad 

K tomu vám může pomoci skvělý průvodce ..... váš osobní kouč.

 

„Ráda se stanu podporou a průvodcem na Vaší úžasné cestě životem“

Techniku EFT používám v kombinaci s koučinkem www.modain.cz/koucink/. Pomocí koučinku lze lépe rozpoznat vzorce chování v procesu jejich odstraňování. Koučink v kombinaci s EFT také pomáhá zvyšovat efektivitu při dosahování stanovených cílů a rozvíjení osobního potenciálu člověka.

Máte-li zájem o řešení situací v oblasti  sebevědomí objednejte si  jedinečný individuální produkt koučovacích služeb ve spojení s technikou EFT :  EFT-SEBEVĚDOMÍ.

Konzultace probíhá v Praze           

Adresa: Spálená 21, Praha 1

telefonicky se lze objednat na tel: 777 111 096

  

Při konzultaci klienta v prostorách jeho kanceláře, je k ceně připočítána sazba za cestovné

5,--Kč/1 km

Možnost sjednání dlouhodobějšího kontraktu: cena stanovena individuálně za kontrakt

Cena: První hodina sezení: cena 4000,--.Každá další započatá hodina v sezení : cena 1600,--Kč

 

Co je EFT ?

EFT- Emotional Freedom Techniques.

         Technika emoční svobody.

Zakladatel energetické psychologie, meridiánové terapie nebo-li poklepové akupresury je lékař Gary Craig emofree.com/.

EFT vychází z toho, že psychické poruchy mají svůj základ  v blokádách energetického systému těla.

Předností této techniky sebeléčení je jednoduchost, účinnost a široká škála použití. Její podstata spočívá v poklepávání na speciální akupunkturní body zatímco myslíme na problém, který ošetřujeme a tím dojde k uvolnění napětí v těle a uvedení meridiánového systému zpět do rovnováhy.

Výhodou metody je rychlé naladění, ke kterému dochází během nepatrné doby asi osmi vteřin a které je nezbytné pro působení EFT díky němuž  následně dochází ke zrušení energetického bloku.

Energetický blok znamená, že postižená osoba nevědomky sabotuje své vlastní cíle, například hodně jí, přestože chce zhubnout. Pokud je totiž přítomen energetický blok, energetický systém má obrácenou polaritu, což znamená, že cíl, kterého chceme dosáhnout je sabotován nesmyslným a bezúčelným negativním myšlením, které vyvolává podvědomí. Pod vlivem energetických bloků jednáme na základě podvědomí a nejsme tak schopni vědomě své jednání ovlivnit.

Podívejte se jak technika funguje  /video/ www.youtube.com/watch?v=zw6woFsyjHU

 

EFT LZE POUŽÍT V OBLASTI:

 

EMOCÍ:

- emocionální a tělesné potíže

- fobie, traumatické vzpomínky

- různé druhy strachů

- hněv, žárlivost, vztek, panika

- nervozita, stud, pocit nejistoty,

- pocit viny, nízké sebevědomí

- závislost na kávě, sladkostech, alkoholu, lécích apod.

- blokády v učení

- stres, úzkost, deprese

- zarmoucenost, smutek, apatie

- únava,nespavost,

 

MYŠLENKOVÝCH VZORCŮ:

- negativní přesvědčení:

  nemůžu,nezasloužím si,nemám na to sílu,jsem neschopný, méněcenný, neatraktivní, nikdo mě nemá rád, atd. ....                   

 

FYZICKÝCH POTÍŽÍ:

- bolesti hlavy, ramen, zad, kloubů

- únava, nespavost, asma, záněty, zácpa

- problémy s váhou

- alergie, vyrážky, lupenka

 

EFT POMÁHÁ:

- vyrovnat se s minulostí

- zbavit se omezujících vzorců chování

- zbavit se strachu z budoucnosti

 

VÝSLEDKY DOSAŽENÉ POMOCÍ METODY EFT

- zlepšení v oblasti partnerských vztahů

- zvýšení sebevědomí, seberealizace

- dosažení úspěchu v pracovní oblasti

- zlepšení finanční situace

- zvýšení sebeúcty a sebehodnoty

- zlepšení zdravotního stavu

- dosažení pocitu emoční svobody, klidu a rovnováhy

 

Proč EFT?

- lze aplikovat vždy a všude

- lze použít i jako první pomoc

- jednoduché použití bez pomůcek a léků

- rychlý výsledek

- vysoká úspěšnost

- lze použít jako autoterapii

                  

Nejčastější témata k použití metody EFT

- NEVĚRA

- ŽÁRLIVOST

- ZÁVISLOST

- FINANČNÍ PROBLÉMY

- NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ

- STRACH

- VÝČITKY

- POCITY VINY

- SMUTEK

- PROBLÉMY V PARTNERSTVÍ

- PROBLÉMY V ZAMĚSTNÁNÍ

- PROBLÉMY VE VZTAZÍCH

- TRÉMA

- ÚNAVA

- STRES

- ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ

- NADVÁHA / HUBNUTÍ

- PROBLÉMY S KOMUNIKACÍ

- ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

 

Konzultační služby metodou EFT:

-LÁSKA – VZTAHY-PARTNERSTVÍ  www.modain.cz/products/eft-laska/

-KARIÉRA – TALENT – ZAMĚSTNÁNÍ www.modain.cz/products/eft-kariera/

-EMOCE – HNĚV-ŽÁRLIVOST – VZTEK - PANIKA  www.modain.cz/products/eft-emoce/

-PROSPERITA – PENÍZE – FINANCE - HOJNOST www.modain.cz/eft/

-KOMUNIKACE – ROZHOVOR - VYSTOUPENÍ www.modain.cz/products/eft-komunikace/

-ZDRAVÍ – ALERGIE - BOLESTI www.modain.cz/eft/

-ČAS- ROVNOVÁHA  OSOBNÍ /PRACOVNÍ ŽIVOT www.modain.cz/eft/

-SEBEVĚDOMÍ  - SEBEDUVĚRA – STUD - NERVOZITA - NEJISTOTA www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ – PŘIJÍMACÍ POHOVOR www.modain.cz/eft/

-KRIZEwww.modain.cz/eft/

-STRACH –SMUTEK- APATIE  www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-ZÁVISLOST www.modain.cz/eft/

-WORKAHOLISMUS  www.modain.cz/products/eft-sebevedomi/

-SMYSL ŽIVOTAwww.modain.cz/eft/

-STRES - DEPRESE - ÚZKOST - ZLOST www.modain.cz/eft/

-IMAGE – PREZENTACE - VZHLED - STYLwww.modain.cz/products/eft-image/

-PŘÁNÍ – ZÁMĚR – CÍL - VIZE www.modain.cz/eft/

-HUBNUTÍ – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL www.modain.cz/products/eft-hubnuti/

-DILEMA  – ROZHODNUTÍ – ZMĚNA www.modain.cz/eft/

-ÚNAVA – NESPAVOSTwww.modain.cz/eft/

 

 

„TAJEMSTVÍ TÉ NEJLEPŠÍ RADY PRO VÁS JE UKRYTO VE VAŠÍ MYSLI.“

                                                                                                         Helena Bedrnová

profil: www.helenabedrnova.cz/o-mne/

 

Nabídka konzultací EFT:

ON-LINE EFT:

MOBIL EFT - telefonická konzultace  – 30 minut  1200,-- Kč   více info.......................