MENTALITA HOJNOSTI

Kód produktu: AD189
Vaše cena: 8 700,00 Kč
Seminář: MENTALITA HOJNOSTI

Rádi byste se dozvěděli jak funguje energie peněz?

Chtěli byste znát co je vlastně hojnost, co jsou ve skutečnosti peníze a jak to spolu souvisí na podvědomé úrovni?

Rádi byste znali jak vynakládat efektivně svou životní energii?

Rádi byste znali co Vás v hojnosti omezuje a jak to můžete úspěšně transformovat a měnit?

Chtěli byste rozumět tomu jak rozhojnit tok svých peněz?

Chtěli byste znát co podvědomě přitahujete zda chudobu nebo bohatství a jak tuto dispozici můžete pozitivně ovlivnit?

Rádi byste porozuměli skryté dynamice hojnosti?

 

Objednejte si:

Jedinečný zážitkový seminář zaměřený na emoce,jednoduchost a optimismus,vedený odlehčenou a pozitivní formou vytvořený na základě originálního téma:. „MENTALITA HOJNOSTI“ to je nová cesta k bohatství na všech úrovních  / vztahy, práce, peníze, zdraví /.

 

V semináři jsou využity nejnovější techniky a metody z oblasti moderní psychologie.

 

Co získají účastníci semináře?

- absolventi pochopí fakt, že finanční situace si ve svém životě si sami tvoříme a tedy jsme za ni odpovědni

- u absolventů semináře dojde ke klíčovému uvědomění skutečnosti týkající se převzetí odpovědnosti za energii nebo-li tok svých peněz a hojnosti a tak pochopí jak ovlivnit realitu ve svém životě

- klíčové uvědomění odpovědnosti změní pohled a myšlení jednotlivce na realitu v životě

- převzetím odpovědnosti  a transformací myšlení se každý jedinec ve skupině má možnost stát  tvůrcem své reality a tím spolutvůrcem výsledků skupiny /týmu lidí/ a tím spolutvůrcem výsledku celé firmy, ve které pracuje

- na základě sebezkušenostních technik a prožitků na semináři dojde u absolventů k nezapomenutelným zážitkům, které ovlivní výrazně pozitivním způsobem jejich další životní cestu hojnosti ve všech oblastech života /vztahy, práce, peníze, zdraví /.

 

„MENTALITA HOJNOSTI“ je jedinečný zážitkový seminář zaměřený na emoce, jednoduchost a optimismus, vedený odlehčenou a pozitivní formou vytvořený na základě originálního pohledu na peníze, hojnost a bohatství z hlediska toku energií.

Zaměstnanci prožijí seminář interaktivně. Zahrají si několik rolí, kdy skrze hru a pozitivní emoce využijí svůj vlastní potenciál.

 

Cíl tréninku:

Hlavním výstupem tréninku bude změna myšlení zaměstnanců na základě  jiného, originálního pohledu na peníze a hojnost z hlediska toku energií a vyzařování. Naučí se porozumět skryté dynamice peněz a hojnosti a pochopí, že sami mohou transformovat toky energií peněz a hojnosti a vlastním vyzařováním ovlivnit tak proud energie aby proudila směrem k prosperitě.

 

Doporučený rozsah: 1 školící den / 8 hodin /

Cílová skupina:

Divizní ředitelé, teamleadři, projetkoví manažeři /senior i junior/,zaměstnanci s manažerským potenciálem, zaměstnanci v přímém kontaktu se zákazníkem, HR.

/pro 6-8 lidí/

 

Metody vedení tréninku:

Zážitkový trénink je veden vysoce interaktivní formou hraní rolí s využitím sebezkušenostních technik, konstelačních řezů, práce s energií v modelových situacích a koučinku.

 

OBSAH SEMINÁŘE:

1/ Energie peněz a hojnosti – Jak funguje skrytá energie peněz a hojnosti. Jedinečný přístup k penězům, hojnosti a prosperitě z hlediska vyzařování energií.  

2/ Klíčové faktory míry peněz – Způsob jakým přemýšlíme o penězích a jak si jich vážíme. Techniky pochopení jak mé vyzařování ovlivňuje můj a okolní svět z hlediska hojnosti a prosperity .Cílem je prožít emoční zážitky, které každého dovedou k novému pohledu na sebe a  osobní energii peněz .

3/ Dynamika peněz – Rozdílné přístupy k okolí z pohledu tvůrce a kritika. Cílem je uvědomění si skutečnosti, že převzetím zodpovědnosti za svůj život mohu změnit své myšlení a tím ovlivnit svou realitu. Tím, že změním sebe, mohu ovlivnit i energii svých peněz. Použitím konstelační techniky si účastníci semináře procítí svou pozici z hlediska hojnosti a prosperity.

4/ Sebedestruktivní software a finanční návyky – Vnitřní překážky bohatství, chybná přesvědčení a emocionální překážky. Cílem je nalezení souvislostí programů uložených v podvědomí s tokem energie peněz. Pochopení bariér a jejich účinná transformace směřující k prosperitě a hojnosti.Interaktivní formou se účastníci seznámí s programy, které brání v jejich prosperitě. 

5/ Magnetizace hojnosti – Jak přitahovat to co si skutečně přejeme na všech úrovních /hlava, srdce, tělo/. Jak nás ovlivňuje hojnost a prosperita v základních životních oblastech: vztahy,práce,peníze,zdraví. Prostřednictvím role, kterou si účastníci vyzkouší, pochopí jak je v životě důležitá rovnováha v oblasti peněz.

6/ Feng-shui prosperity – Jak pomocí feng-shui ovlivnit prosperitu a hojnost.

7/ Osobní magnetizace hojnosti - – Formou hry si účastníci vyzkouší jak přitahují hojnost, jaké toky energií peněz skutečně u jednotlivců probíhají. Účinnou sebezkušenostní technikou tak objeví místa, která ovlivňují skrytou dynamiku peněz, prosperity a hojnosti.

 

 

 Motto: „ Na světě není dost peněz na to, abyste se cítili dobře, pokud se necítíte dobře sami sebou“

- Oskar Wilde

 

„Jestli chcete mít lepší ovoce, musíte změnit kořeny. Jestli chcete změnit viditelné, musíte začít neviditelným.“

 

Lektorské zajištění: Helena Bedrnová

místo konání: Praha, případně dle dohody

doba trvání semináře: 8 hodin

Cena:  8 700,--