SEMINÁŘ BOHATSTVÍ

Kód produktu: AD5346
Vaše cena: 4 777,00 Kč
seminář "BOHATSTVÍ"

Chcete vydělávat víc peněz a být v životě úspěšnější?

Chtěli byste mít víc energie a cítit se každý den v životě šťastnější?

Rádi byste zrušili oslabující modely, které Vám brání v bohatství?

Neumíte si říct o vyšší plat nebo cenu za své služby?,

Rádi byste uměli ovlivnit svoji hojnost a prosperitu pozitivním způsobem?

Opakují se v životě stále dokola stejné události týkající se Vašich peněz?

Nedaří se vám v oblasti peněz a rádi byste tuto skutečnost změnili?

Nevíte jak na to, aby se Vaše finanční situace změnila v prosperitu?

Nevíte jakým způsobem můžete utvářet svoji hojnost a prosperitu?

Rádi byste se dozvěděli jak funguje energie peněz?

Chtěli byste znát co je vlastně hojnost, co jsou ve skutečnosti peníze a jak to spolu souvisí na podvědomé úrovni?

Rádi byste znali jak vynakládat efektivně svou životní energii?

Rádi byste znali co Vás v hojnosti omezuje a jak to můžete úspěšně transformovat a měnit?

Chtěli byste rozumět tomu, jak rozhojnit tok svých peněz?

Chtěli byste znát co podvědomě přitahujete zda chudobu nebo bohatství a jak tuto dispozici můžete pozitivně ovlivnit?

Rádi byste porozuměli skryté dynamice hojnosti?

 

NA SEMINÁŘI SE DOZVÍTE:

Jak funguje automatické působení energie peněz.

Co jsou peníze a co vyjadřují.

Co ovlivňuje míru peněz, které v životě máme.

Jak funguje mysl se špatnými finančními návyky.

Jak funguje mysl s dobrými finančními návyky.

Jaké vnitřní překážky a chybná přesvědčení ovlivňují tok našich peněz.

Jaké emocionální překážky nám brání na cestě k bohatství a jak je transformovat.

Jak magnetizovat hojnost a bohatství.

Jak díky Feng-shui vytvořit cestu k prosperitě.

 

Víte, že:

DUCH PENĚZ MÁ RÁD:

- silnou osobnost

- pohyb, rychlost, bystrost

- zábavu, hravost, rozpustilost

- uvolněnost, lehkost, samostatnost

- nenásilný tok, proudění bez překážek

- potenciál člověka

- práci s radostí

- pozitivní vyjadřování o penězích

 

DUCH PENĚZ NEMÁ RÁD:

- nerozhodnou osobnost

- přílišný klid

- stav bez pohybu

- obscedantní hrabivost

- neprůbojnost v otázkách financí

- finanční hazard a gamblerství

- podvodníky

- nechuť k práci

 

TŘI KROKY K FINANČNÍ PROSPERITĚ:

1/ Umění dávat. Dávejte ostatním lásku, empatii, solidaritu – vše co můžete a ještě o trochu víc.

2/ Smířit se s penězi. Pokud si myslíte, že peníze kazí charakter , jsou původcem zla, jsou špinavé......atp, bude Vaše mysl stále ovlivňovat Vaše pocity ve prospěch chudoby

3/ Vědomí, že vydělávat můžeme všichni. Není nutné, aby někdo tratil, proto aby druhý získal.

 

"Pokud jde o vaše peníze, platí, že to, co si myslíte, ovlivní to, co říkáte, to, co říkáte, ovlivní to, co děláte, a to, co děláte vytváří váš osud."

-Suze Orman"

 

BOHATSTVÍ = BŮH A TY (bohatství ve skutečnosti znamená spojení s vlastní božskou podstatou)

 

Žijeme ve světě příčiny a následku. AKCE A REAKCE, takže:

BOHATSTVÍ je výsledek.

MAJETEK je výsledek.

PENÍZE jsou výsledek.

ZDRAVÍ je výsledek.

VÁHA je výsledek.

NEMOC je výsledek.

 

„Nepřitahujeme to, co chceme, ale to, co máme v sobě.“

 

OBSAH SEMINÁŘE:

1/ Energie peněz a hojnosti – Jak funguje skrytá energie peněz a hojnosti. Jedinečný přístup k penězům, hojnosti a prosperitě z hlediska vyzařování energií.  

2/ Klíčové faktory míry peněz – Způsob jakým přemýšlíme o penězích a jak si jich vážíme. Techniky pochopení jak mé vyzařování ovlivňuje můj a okolní svět z hlediska hojnosti a prosperity .Cílem je prožít emoční zážitky, které každého dovedou k novému pohledu na sebe a  osobní energii peněz .

3/ Sebedestruktivní software a finanční návyky – Vnitřní překážky bohatství, chybná přesvědčení a emocionální překážky. Cílem je nalezení souvislostí programů uložených v podvědomí s tokem energie peněz. Pochopení bariér a jejich účinná transformace směřující k prosperitě a hojnosti .Interaktivní formou se účastníci seznámí s programy, které brání v jejich prosperitě. 

4/ Magnetizace hojnosti – Jak přitahovat to co si skutečně přejeme na všech úrovních /hlava, srdce, tělo/.Jak nás ovlivňuje hojnost a prosperita v základních životních oblastech: vztahy, práce, peníze, zdraví. Prostřednictvím role, kterou si účastníci vyzkouší, pochopí jak je v životě důležitá rovnováha v oblasti peněz.

5/ Feng-shui prosperity – Jak pomocí feng-shui ovlivnit prosperitu a hojnost.

6/ Osobní magnetizace hojnosti  – Formou hry si účastníci vyzkouší jak přitahují hojnost, jaké toky energií peněz skutečně u jednotlivců probíhají. Účinnou sebezkušenostní technikou tak objeví místa, která ovlivňují skrytou dynamiku peněz, prosperity a hojnosti.

 

 Motto:  „Na světě není dost peněz na to, abyste se cítili dobře, pokud se necítíte dobře sami sebou“

- Oskar Wilde

„Jestli chcete mít lepší ovoce, musíte změnit kořeny. Jestli chcete změnit viditelné, musíte začít neviditelným.“

 

Na základě sebezkušenostních technik a prožitků na semináři dojde u absolventů k nezapomenutelným zážitkům, které ovlivní výrazně pozitivním způsobem jejich další životní cestu hojnosti ve všech oblastech života /vztahy, práce, peníze, zdraví /.

 

Metody vedení semináře:

Jedinečný zážitkový seminář zaměřený na emoce, jednoduchost a optimismus, vedený odlehčenou a pozitivní formou vytvořený na základě dlouhodobých zkušeností  práce s energií..

 

Zážitkový seminář je veden vysoce interaktivní formou hraní rolí s využitím sebezkušenostních technik, konstelačních řezů, práce s energií v modelových situacích a koučinku.

 

V semináři jsou využity nejnovější techniky a metody z oblasti moderní pozitivní psychologie.


Lektorské zajištění: Helena Bedrnová
Doba trvání semináře: 4 hodiny
Místo konání: Praha

Cena: 4777,- Kč


TERMÍNY: