DÁVAT A BRÁT

Kód produktu: AD11327
Vaše cena: 9 800,00 Kč

SEMINÁŘ "DÁVAT A BRÁT"

Máte pocit, že v životě více dáváte než dostáváte?

Nevíte si rady jak nastavit hranice tak aby Vás ostatní nevyužívali?

Myslíte si, že potřebujete docílit harmonie mezi dáváním a braním v životě?

Víte zda jste kritik nebo tvůrce a jak vás to v životě ovlivňuje?

Chcete být v kolektivu úspěšnější?

Rádi byste porozuměli skryté dynamice dárců?

 

Objednejte si:

Jedinečný zážitkový seminář zaměřený na emoce, jednoduchost a optimismus, vedený odlehčenou a pozitivní formou vytvořený na základě originálního téma, které je absolutní světovou novinkou. „Dávat a brát“ to je nová cesta k hojnosti na všech úrovních

/ vztahy, práce, peníze, zdraví /.

V semináři jsou využity nejnovější techniky a metody z oblasti moderní psychologie.

 

Co získají účastníci semináře?

- absolventi pochopí fakt, že každou situaci ve svém životě si sami tvoříme a tedy jsme za ni odpovědni

- u absolventů semináře dojde ke klíčovému uvědomění skutečnosti týkající se převzetí odpovědnosti za realitu v životě

- klíčové uvědomění odpovědnosti změní pohled a myšlení jednotlivce na realitu v životě

- převzetím odpovědnosti  a změnou myšlení se každý jedinec ve skupině má možnost stát  tvůrcem své reality a tím spolutvůrcem výsledků skupiny /týmu lidí/ a tím spolutvůrcem výsledku celé firmy, ve které pracuje

- na základě sebezkušenostních technik a prožitků na semináři dojde u absolventů k nezapomenutelným zážitkům, které ovlivní výrazně pozitivním způsobem jejich další životní cestu ve všech oblastech života /vztahy, práce, peníze, zdraví /.

 

„Dávat a brát“ je jedinečný zážitkový seminář zaměřený na emoce,jednoduchost a optimismus,vedený odlehčenou a pozitivní formou vytvořený na základě originální vize inspirované světovým bestsellerem.

Zaměstnanci prožijí seminář interaktivně. Zahrají si několik rolí, kdy skrze hru a pozitivní emoce využijí svůj vlastní potenciál.

Cíl tréninku: hlavním výstupem tréninku bude změna myšlení zaměstnanců pracujících v týmu.Naučí se porozumět skryté dynamice úspěchu dárců a pochopí,že čím víc budou dávat,tím víc budou v kolektivu úspěšnější.Celý projekt „Dávat a brát“ tak přispěje k výraznému zvýšení úspěchu celé firmy, ve které pracují.

 

Doporučený rozsah: 1 školící den / 8 hodin /

 

Cílová skupina: divizní ředitelé, teamleadři, projetkoví manažeři /senior i junior/, zaměstnanci s manažerským potenciálem, zaměstnanci v přímém kontaktu se zákazníkem, HR.

/pro 5 - 6 lidí/

 

Metody vedení tréninku: zážitkový trénink je veden vysoce interaktivní formou hraní rolí s využitím sebezkušenostních technik, konstelačních řezů, práce s energií v modelových situacích a koučinku.

 

Lektorské zajištění: Helena Bedrnová

 

Obsah semináře:

1/ Faktory úspěchu – Jak funguje skrytá dynamika úspěchu.Jedinečný přístup k aktivitám v klíčových oblastech.

2/ Osobnost a image – Co je image a jak nás ovlivňuje.Vlastní sebeobraz, jak vnímám sebe a jak okolí vnímá mne. Techniky na pochopení jak mé vystupování ovlivňuje můj okolní svět. Cílem je prožít emoční zážitky, které každého dovedou k novému pohledu na sebe a kolegy v týmu.

3/ Ovlivňování reality – Rozdílné přístupy k okolí z pohledu tvůrce a kritika.Cílem je uvědomění si skutečnosti, že převzetím zodpovědnosti za svůj život mohu změnit své myšlení a tím ovlivnit svou realitu.Tím, že změním sebe, mohu ovlivnit své kolegy v týmu. Použitím konstelační techniky si účastníci semináře procítí svou pozici v týmu.

4/ Efektivní komunikace a spolupráce v týmu – Jak rozpoznat smyslovou preferenci podle systému VAK-OG a jak ji lze využít pro zlepšení komunikace a spolupráce v týmu. Cílem je pochopení individuality a rozdílnosti v myšlení každého člověka.Interaktivní formou dojde k uvědomění, že každý jedinec je součástí celku a že podporovat druhé je bezpečné.

5/ Dynamika úspěchu – Jak vymezit své osobní hranice v týmu. Jak nás ovlivňuje dávání a braní v základních životních oblastech: vztahy,práce,peníze,zdraví. Prostřednictvím role, kterou si účastníci vyzkouší, pochopí jak je v životě důležitá rovnováha mezi dávat a brát.

6/ Závěr semináře bude věnován stupňujícímu se emotivnímu prožitku v týmu.Čím víc dávám, tím víc radosti prožívám a tím víc dosahuji pocitu úspěchu.

 

Motto „ Spojte myšlenku s emocí a magická síla přitažlivosti je na světě“

 

Cena:  9 800,--